Duda sojusznikiem małych i średnich firm. «Sól gospodarki rynkowej»

Prezydent sojusznikiem małych i średnich firm. "Sól produkcji rynkowej"

Sfera gospodarcza potrzebuje dobrych, przejrzystych, jednoznacznych uregulowań prawnych – wskazał prezydent Andrzej Duda w liście do uczestników katowickiego kongresu małych i umiarkowanych firm. Zapewnił, że zostanie ich sojusznikiem w promowaniu korzystnych dla tego sektora rozwiązań prawnych.

Rozpoczęty w poniedziałek w warszawie Górnego Śląska VI Europejski Kongres Małych i Umiarkowanych Przedsiębiorstw zgromadził kilka tyś gości – m. in. przedsiębiorców, ekspertów, samorządowców, członków instytucji otoczenia biznesu i polityków. W ciągu 3 dni zaplanowano ponad 80 debat i wydarzeń towarzyszących.

Pomoże projekt ustawy

Firma deleguje cię zbytnio granicę? Od dziś twoja pensja może urosnąć

W liście do uczestników kongresu, odczytanym przez doradcę prezydenta Agnieszkę Lenartowicz-Łysik, Andrzej Duda ocenił, że małe i średnie przedsiębiorstwa „to sól gospodarki rynkowej, jeden wraz z najważniejszych czynników wzrostu i rozwoju”. Prezydent wyraził wiarę, że firmy tego sektora skorzystają na rozwiązaniach zawartych w prezydenckim projekcie nowelizacji ustawy o swobodzie aktywności gospodarczej.

„Korzystając wraz z inicjatywy ustawodawczej niedawno skierowałem do marszałka Sejmu RP projekt nowelizacji ustawy na temat swobodzie działalności gospodarczej. O ile zaproponowane przeze mnie zmiany zostaną zaaprobowane przez parlament, projektodawcy aktów normatywnych pozostaną w przyszłości zobowiązani, żeby brać pod uwagę, który skutek wywrą na sektor MŚP tworzone w nich regulacje” – napisał prezydent.

Przedstawiając swoją ofertę nowelizacji ustawy Duda wyszedł naprzeciw postulatom, które po czerwcu tego roku złożyli na jego ręce przy Pałacu Prezydenckim uczestnicy Kongresu organizacji małych i przeciętnych przedsiębiorstw.

Większe koszty MŚP

„Strefa gospodarcza potrzebuje rzetelnych, przejrzystych, jednoznacznych uregulowań prawniczych. Trzeba zwrócić baczną obserwację na tek krok, na ile uprawnienie wspiera, a na jak wiele hamuje aktywność ekonomiczną mieszkańcówrezydentów, a zwłaszcza jak oddziałuje na koszty prowadzenia działalności gospodarczej” – wskazał Dudziarz, zauważając, iż skutki oryginalnych regulacji sektor MŚP odczuwa dotkliwiej niż duży interes ze względu na nieporównywalnie mniejszą miarę działalności i mniejsze ewentualności finansowe.

W weryfikacji prezydenta „ciągle mamy nadal w Polsce poczucie niewystarczającej doskonałości polityki państwowej i wewnętrznych regulacji dotyczących tego sektora. Dotrzymujemy wszelkich starań jednak te zmartwienia diagnozować i rozwiązywać, przebywamy otwarci na doświadczenia pozostałych i chętnie z nich korzystamy” – czytamy przy liście głowy państwa do uczestników katowickiego kongresu.

Dziesięć rzeczy, które Plan Morawieckiego ma zmienić w naszym kraju

„Zapewniam, że w kwestii promowania korzystnych dla sektora rozwiązań prawnych odnajdą państwo we mnie swojego sojusznika” – napisał Duda, wyrażając chęć promowania przedsiębiorczości, szczególnie wśród ludzi młodzieży. Według prezydenta, silne ośrodki akademickie oraz wybitni absolwenci polskich uczelni tworzą możliwości na rozwój innowacyjnych gałęzi gospodarki.

Duda przypomniał, że w Polsce mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią 99, 8 proc. wszystkich przedsiębiorstw, a rynek MŚP generuje dwukrotnie ogromniejszy wkład w PKB aniżeli duże przedsiębiorstwa.

„Rzeczpospolita powinna wysyłać wyraźne sygnały, że zależy jej w upowszechnianiu przedsiębiorczości, na rozwoju nawet niewielkich, ale prężnych firm zakorzenionych w swoim społecznym otoczeniu, odwołujących się do wartości i kulturze kultywowanych w polskich rodzinach. Ważne jest podejście i styl działania państwa po relacjach z takimi podmiotami gospodarczymi” – ocenił Dudziarz.

Nagroda też gwoli mniejszych

Prezydent przypomniał, iż za miesiąc wręczy przy Rzeszowie Nagrodę Gospodarczą Prezydenta RP. „Będę starał się, aby ten prestiżowy laur przyznawany był także firmom mniejszym i słabiej wspaniałym opinii publicznej, które jednakże mogą się pochwalić znaczącymi osiągnięciami w swoim regionalnym otoczeniu lub na rynkach zagranicznych” – zadeklarował.

Nawiązując do negocjowanej dokumenty urzędowe o transatlantyckim partnerstwie w dziedzinie handlu i lokaty między UE a Stanami Zjednoczonymi, Duda ocenił, że „temat ten musi okazać się bardzo wnikliwie przeanalizowany a mianowicie tak pod kątem szans, jakie wynikają z partnerstwa, jak i związanych z nim zagrożeń”. Za istotne uznał zagadnienia współpracy gospodarczej w naszej części Europy, np. w ramach Grupy Wyszehradzkiej oraz otwierania się w rynki wschodnie - od Ukrainy po Chiny.

„Kontekst międzynarodowy jest obecnie szczególnie istotny – świat boryka się z kłopotami, które z punktu widzenia Polski mają olbrzymie przesłanie. Jednym z najpoważniejszych jest sytuacja na Ukrainie; pokojowe zakończenie tamtego konfliktu musi należeć do priorytetów krajowej polityki” – napisał prezydent.

Duże nadzieje Dudarz wiąże z rządową strategią odpowiedzialnego rozwoju. „Strategia ta ma istotne znaczenie w kontekście rozważań o źródłach opłacania innowacyjności w działalności gospodarczej” – ocenił prezydent przy liście. Przypomniał, że po Kancelarii Prezydenta, w ramach Narodowej Rady Rozwoju, działa grupa ekspertów, którzy będą wskazywać nowe zagadnienia istotne z punktu widzenia strategii rozwoju państwa oraz zgłaszać propozycje zmian.