GUS: sytuacja w handlu detalicznym gorsza niż w czerwcu  Informacje

GUS: sytuacja w handlu detalicznym gorsza niż przy czerwcu

Ogólny atmosfera koniunktury w handlu detalicznym w lipcu oceniany wydaje się korzystnie, ale gorzej niźli w czerwcu - podał dziś Główny Urząd Typowy. Z przedstawionych danych wypływa też, że sytuacja w budownictwie oceniana jest nieprzychylnie. Optymistycznie wygląda jednak koniunktura w handlu hurtowym.

Poprawę i pogorszenie koniunktury sygnalizuje po 15 proc. badanych przedsiębiorstw (przed miesiącem odpowiednio 16 proc. i 15 proc. ). Pozostające przedsiębiorstwa uznają, że pierwotnego sytuacja nie ulega zmianie.

"Oceny bieżącej handlu są nieznacznie niekorzystne, mniej znaczące od sygnalizowanych w lipcu. Przewidywania w tym zakresie są optymistyczne, choć ostrożniejsze od formułowanych miesiąc uprzednio. Diagnozy i prognozy sytuacji finansowej są nieco w wyższym stopniu pesymistyczne od zgłaszanych przy czerwcu" - napisał GUS.

GUS: w czerwcu oddano ponad 10 tys. nowych domów

Zapasy przedmiotów

Z testowania wynika, że utrzymuje się nadmierny poziom zapasów przedmiotów, w związku z tym przedsiębiorcy planują niewielką obniżkę zamówień u dostawców.

"W najbliższych trzech miesiącach zatrudnienie może nieznacznie spadać. Prognozy cen zapowiadają niewielki wzrost, zbliżony do oczekiwanego przed miesiącem" - napisano.

Koniunktura w budownictwie

GUS poinformował też, iż w lipcu ogólny atmosfera koniunktury w budownictwie oceniany jest negatywnie, podobnie jakim sposobem w czerwcu, ale w mniejszym stopniu pesymistycznie niż w analogicznym miesiącu ostatnich dwóch czasów.

W lipcu powszechny klimat koniunktury w budownictwie kształtuje się na poziomie minus 4 (w czerwcu minus 5). "Poprawę koniunktury sygnalizuje 15 proc. przedsięwzięć, a jej pogorszenie 19 proc. (przed miesiącem stosownie 16 proc. i 21 proc. ). Pozostałe towarzystwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie" - napisano w omówieniu badania.

Z danych GUS wynika, że oceny bieżącego portfela zamówień, produkcji budowlano-montażowej oraz sytuacji finansowej będą nieznacznie mniej niekorzystne od czasu zgłaszanych w czerwcu. "W najbliższych trzech miesiącach portfel zamówień oraz produkcja budowlano-montażowa mogą rosnąć nieco wolniej niż oczekiwano w czerwcu" - napisano.

Finanse pesymistycznie?

GUS: eksporterzy odrabiają straty i nareszcie są na plusie

Przewidywania dotyczące sytuacji finansowej są nieznacznie pesymistyczne, wobec korzystnych prognoz formułowanych przed miesiącem. "Nadal jest sygnalizowany postęp opóźnień płatności za zrobione roboty budowlano-montażowe" - wypływa z badania.

"Redukcje zatrudnienia mogą być ciągle niewielkie, choć nieco większe od przewidywanych przed miesiącem. Przedsiębiorcy zapowiadają spadek wartości robót budowlano-montażowych zbliżony do prognozowanego w czerwcu" a mianowicie dodają autorzy.

Handel hurtowy

Z danych GUS wynika też, że w lipcu ogólny klimat koniunktury przy handlu hurtowym oceniany jest optymistycznie, podobnie jak po czerwcu i lepiej niźli w analogicznym miesiącu dawnych dwóch lat - podał GUS w komunikacie.

"Ogólny klimat koniunktury w handlu hurtowym kształtuje się w lipcu na poziomie plus 9 (plus 10 w czerwcu). Poprawę koniunktury sygnalizuje 19 proc. badanych przedsiębiorstw, pogorszenie 10 proc. (przed miesiącem odpowiednio dwadzieścia proc. i 10 proc. ). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie" - napisano w badaniu.

Badanie wskazuje, że w lipcu ogólny klimat koniunktury po handlu hurtowym oceniany wydaje się być optymistycznie, podobnie jak w czerwcu i lepiej niż przy analogicznym miesiącu poprzednich dwóch lat.

GUS: PKB w IV trymestrze wzrósł o 5, jednej procent rok do roku