Projekt budżetu na 2017 dwanaście miesięcy pod lupą strony społecznej

7 września br. odbędzie się spotkanie zespołu Wskazówki Dialogu Społecznego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych, poświęcone projektowi ustawy budżetowej na 2017 rok a mianowicie poinformował szef tego zbioru Henryk Nakonieczny z "Solidarności".

Po wydaniu opinii przez ten zespół finanse na przyszły rok stanie się omawiać cała Rada Dialogu Społecznego.

Spotkanie zespołu, jak poinformował Nakonieczny, ma być otwarte. W zawartość zespołów RDS, tak jakim sposobem w skład całej Porady wchodzą przedstawiciele związków doświadczonych, organizacji pracodawców i rządu. Przewodniczącym całej RDS jest szef "Solidarności" Piotr Dudziarz.

Wysoki rozwój, niskie bezrobocie. Dobra sytuacja w naszym kraju ma trwać za pośrednictwem najbliższe lata

Rada Dialogu Społecznego to forum kooperacyj przedstawicieli pracowników, pracodawców i rządu, powołane na energii ustawy o RDS spośród lipca 2015 roku. Zastąpiła Komisję Trójstronną ds. Społeczno-Gospodarczych.

Co w projekcie?

Zgodnie z przyjętym w czwartek wstępnym planem budżetu na rok 2017, przyszłoroczne dochody państwa wyniosą 324, 1 mld zł, wydatki - 383, cztery mld zł, deficyt dzierży być nie większy niźli 59, 3 mld złotych.

PKB według założeń rządu ma wzrosnąć w przyszłym roku o 3, 6 proc., deficyt sektora finansów publicznych ma wynieść 2, 9 proc. PKB, an inflacja - jednej, 3 proc.

Projekt przewiduje też, że nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia przy gospodarce narodowej wyniesie 5 proc., wzrost zatrudnienia przy gospodarce narodowej - 0, 7 proc., a postęp spożycia prywatnego - w ujęciu nominalnym o 5, 5 proc.

Przyszły budżet uwzględnia również nakłady europejskie. Wpływy z tych propozycji określono na 60, 2 mld zł, wydatki - na 69, 8 mld zł, a deficyt budżetu środków europejskich ustalono na poziomie 9, 6 mld zł.

Projekt znalazł do konsultacji. Rząd posiada go ostatecznie przyjąć i przesłać do parlamentu pod spodem koniec września br.