Jak działają obligacje

Jak działają obligacje
16 października 2020
Category: Stopa Procentowa

Dowiedz się, co to jest obligacja Obligacja Rodzaj pożyczki, którą udzielasz rządowi lub firmie. Używają pieniędzy do prowadzenia swojej działalności. Z kolei raz lub dwa razy w roku odzyskujesz ustaloną kwotę odsetek. Jeśli zachowasz obligacje do terminu zapadalności, odzyskasz również wszystkie swoje pieniądze. Jeśli sprzedajesz… + przeczytaj pełną definicję i jak te inwestycje przynoszą zwrot.

Kupując obligację, pożyczasz pieniądze firmie lub rządowi (emitent obligacji Organizacja, która oferuje papiery wartościowe na sprzedaż inwestorom. Przykłady: korporacje, fundusze inwestycyjne i organy rządowe. + Przeczytaj pełną definicję) dla ustalony okres (termin Termin Okres Okres objęty kontraktem. Również okres, w którym inwestycja opłaca ustaloną stopę procentową. + przeczytaj pełną definicję). Okres ten może trwać od roku lub krócej do nawet 30 lat. W zamian emitent płaci odsetki. W dniu, w którym obligacja stanie się wymagalna (data zapadalności Data zapadalności Data, w której inwestycja staje się wymagalna. W tym dniu otrzymasz zwrot pieniędzy bez żadnej kary. Wszelkie płatności odsetek zostają wstrzymane. + Przeczytaj pełną definicję),emitent ma spłacić wartość nominalną Wartość płaconą za zakup obligacji lub inną inwestycję. + przeczytaj pełną definicję więzi z tobą w całości.

2 sposoby zarabiania na obligacjach

1. Odsetki

W przypadku większości obligacji będziesz regularnie spłacać odsetki, gdy będziesz trzymać obligację. Większość obligacji ma stałą stopę procentową Oprocentowanie Opłata, którą płacisz, aby pożyczyć pieniądze. Lub opłata, którą możesz pożyczyć. Często przedstawiane jako roczna stopa procentowa, np. 5%. Przykłady: jeśli otrzymasz pożyczkę, zapłacisz odsetki. Jeśli kupisz GIC, bank zapłaci odsetki. Wykorzystuje Twoje pieniądze, dopóki nie będziesz ich potrzebować. + przeczytaj pełną definicję, która się nie zmienia. Niektóre mają zmienne stawki, które z czasem rosną lub maleją. W dniu wykupu obligacji odzyskasz wartość nominalną.

Przykład – Kupujesz 10-letnią obligację rządu Kanady o wartości nominalnej 5000 USD. Oprocentowanie obligacji jest stałe w wysokości 4% w skali roku. Jeśli trzymasz obligację, dopóki nie dojrzeje:

• Odzyskasz 5000 $.

• Dostaniesz z powrotem 4% odsetek lub 200 $ rocznie.

• Twój zwrot wyniesie około 2000 USD w ciągu 10 lat (200 USD x 10).

„Obligacje o zmiennym oprocentowaniu odpowiadają stopie oprocentowania trzymiesięcznych bonów skarbowych. Odsetki płacą kwartalnie. Jeśli stopa bonów skarbowych wzrośnie, otrzymasz większe odsetki od swoich obligacji. Jeśli stawka bonów skarbowych spada, odsetki są mniejsze ”.

2. Sprzedaż obligacji za więcej niż zapłaciłeś

Ogólnie rzecz biorąc, gdy stopy procentowe spadają, ceny obligacji rosną. Jeśli tak się stanie, możesz zarabiać, sprzedając swoją obligację, zanim stanie się ona wymagalna. Dostaniesz więcej, niż zapłaciłeś za to, a odsetki, które zapłaciłeś, zachowasz do momentu sprzedaży. Dowiedz się więcej o tym, jak stopy procentowe wpływają na ceny obligacji.

Uwaga

„Obligacje oszczędnościowe, takie jak Kanadyjskie Obligacje Oszczędnościowe, nie działają tak samo, jak inne obligacje rządowe i korporacyjne. Dowiedz się więcej o obligacjach oszczędnościowych ”.

Obligacje też mogą stracić pieniądze

Możesz stracić pieniądze na obligacji, jeśli sprzedasz ją przed terminem zapadalności za mniej niż zapłaciłeś lub jeśli emitent zalega z płatnościami. Zanim zainwestujesz Zainwestuj Aby wykorzystać pieniądze w celu zarobienia większej ilości pieniędzy poprzez dokonanie inwestycji. Często wiąże się z ryzykiem. + przeczytaj pełną definicję, zrozum ryzyko.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy